Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 
Το δικηγορικό γραφείο Τασόπουλου έχει αποκτήσει ιδιαίτερη ειδίκευση στον τομέα των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κυρίως σε επίπεδο άδειας λειτουργίας, διοικητικών προστίμων, ανάκλησης αδείας και σφράγισης καταστήματος, πνευματικών δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ), μίσθωσης και συναφών εργασιακών ζητημάτων. Ο δικηγόρος Ηλίας Τασόπουλος είναι, μάλιστα, μέλος του νομικού δικτύου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.), που αποτελεί θεσμικό όργανο του κλάδου.

Στα πλαίσια της παραπάνω εξειδίκευσης το δικηγορικό γραφείο Τασόπουλου συμβουλεύεται και ειδικούς άλλων ειδικοτήτων του χώρου αυτού, με τους οποίους και συνεργάζεται όταν χρειαστεί και, κυρίως, ιδιώτη επόπτη δημόσιας υγείας, που παρέχει υπηρεσίες υγιεινολόγου (συστήματα HACCP και ISO, διαγράμματα ροής κλπ), αλλά και εταιρεία παροχής υπηρεσιών εργαστηρίου, νομοχημείας, αναλύσεων και διαχείρισης ποιότητας (εταιρεία “HELLASCHEM”).

Η παραπάνω ειδίκευση του δικηγορικού γραφείου Τασόπουλου περιλαμβάνει, επίσης, και ενασχόληση με ζητήματα της νομοθεσίας τροφίμων και ποτών, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρηματικής μονάδας, θέματα ΕΟΦ.