Ακίνητα - Μισθώσεις (εμπορικών καταστημάτων – καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος - κατοικιών κλπ.) - Κτηματολόγιο

 

Μισθώσεις:

 
Ο δικηγόρος είναι απαραίτητος κατά την σύναψη οποιασδήποτε μίσθωσης ακινήτου, είτε επαγγελματικής (εμπορικής), είτε κατοικίας, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην εξέλιξη της μίσθωσης που αναπόφευκτα μπορεί να οδηγήσουν στην δικαστική οδό και τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με σωστή πρόληψη, κατανόηση, ερμηνεία των αναγκών, εντοπισμό των κινδύνων και σύναψη κατάλληλου ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ιδίως στον τομέα των εμπορικών (επαγγελματικών) μισθώσεων, με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο καθεστώς των μισθώσεων αυτών, έχει ιδιαίτερη πια σημασία η συμβολή και σωστή καθοδήγηση του δικηγόρου στην πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που γεννώνται κατά την σύναψη μίας μίσθωσης καταστήματος, γραφείου κλπ., δεδομένου ότι πρωταρχικό ρόλο επιτελεί πλέον το ίδιο το κείμενο της συμφωνίας που καλό είναι, όπως γίνεται αντιληπτό, να συντάσσει και να επιμελείται ή ενδεχομένως και να διαπραγματεύεται ένας δικηγόρος, ως πλέον ειδικός και έμπειρος σε θέματα ακινήτων και επαγγελματικών (εμπορικών) μισθώσεων.

Το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου διαθέτει εμπειρία και γνώση (βλ. και σχετικό άρθρο μας για τις τρέχουσες ιδιαιτερότητες στη σύναψη των εμπορικών μισθώσεων: Τι ισχύει για τις νέες εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις;) και μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά και να προστατεύσει εκείνους που αντιλαμβάνονται ότι η σωστή κατάρτιση ενός ειδικού συμφωνητικού μίσθωσης με κατάλληλο νομικό σύμβουλο δεν είναι περιττή πολυτέλεια ή απώλεια χρόνου και χρήματος, αλλά είναι απολύτως αναγκαία στην περίπτωση της έναρξης μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντί της καταφυγής σε ένα τυποποιημένο έντυπο τέτοιας μίσθωσης, όπως δυστυχώς πολλές φορές γίνεται.

Ειδικά στην περίπτωση της έναρξης λειτουργίας ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ, εστιατόριο, κλπ.), ο δικηγόρος Ηλίας Τασόπουλος διαθέτει τις επιπλέον εκείνες γνώσεις και την εμπειρία που πρέπει να διαθέτει ένας δικηγόρος για την συγκεκριμένη αυτή κατηγορία επαγγελματικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς εμπλέκονται σε αυτήν ζητήματα αδειοδοτικά, ειδικών προδιαγραφών και απαιτήσεων χώρου, εκπομπών, εξοπλισμού κλπ. Ο δικηγόρος Ηλίας Τασόπουλος έχει με επιτυχία χειρισθεί τέτοιες υποθέσεις μισθώσεων και μπορεί να βοηθήσει, σε συνεργασία και με εξειδικευμένη υγιεινολόγο της απόλυτης εμπιστοσύνης και εξαιρετικής συνεργασίας με τον δικηγόρο, στην αντιμετώπιση και πρόληψη τέτοιων ιδιαίτερων επιλογών, που μπορεί και ο ίδιος ακόμη ο επιχειρηματίας να μη γνωρίζει.
 

Αγοραπωλησίες ακινήτων – Νομικός έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας – Διαφορές Κτηματολογίου (αγνώστου ιδιοκτήτη / πρόδηλα κλπ.):

 
Το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου παρέχει γρήγορη και ασφαλή νομική συνδρομή σε οποιαδήποτε αγοραπωλησία ακινήτων, διενεργώντας άμεσο νομικό έλεγχο και επανέλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας και τυχόν βαρών ακινήτων για την ολοκλήρωση μιας τέτοιου είδους συναλλαγής. Συνιστάται, επίσης, η βοήθεια του δικηγόρου και κατά την διαπραγμάτευση και σύναψη του σχετικού συμβολαίου, εν όψει των πιθανών κινδύνων που εμπλέκονται και της αξίας της επένδυσης για κάθε μέρος.

Ο δικηγόρος Ηλίας Τασόπουλος έχει συνδράμει πελάτες του ακόμη και στην ανώμαλη εξέλιξη αγοραπωλησίας ακινήτων, επιτυγχάνοντας την πιο γρήγορη, αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή δικαστική ενέργεια που επιφέρει την ομαλή λύση της διαφοράς.

Ο δικηγόρος Τασόπουλος διαθέτει, επίσης, εμπειρία και στην διαδικασία διόρθωσης προδήλου σφάλματος σε κτηματολογικές εγγραφές ή έγερσης αγωγών σχετικά με τις εγγραφές στο Κτηματολόγιο («αγνώστου ιδιοκτήτη» κλπ.), έχοντας αποκτήσει, μάλιστα, σημαντική εμπειρία και από τη θητεία του ως Πρόεδρος σε Επιτροπή Ενστάσεων κατά προσωρινών αναρτήσεων σε διάφορες υπό κτηματογράφηση περιοχές της Αττικής.