Βιογραφικό Σημείωμα Δικηγόρου Τασόπουλου Ηλία στην Αγία Παρασκευή

 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Αστικό Δίκαιο στο ίδιο Πανεπιστήμιο με βαθμό Άριστα και απόφοιτος διαφόρων επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1997.

Εργάσθηκε στο παρελθόν επί 10ετία (έως το 2011) ως εταίρος και συνεργάτης στη Δικηγορική Εταιρεία Αθηνών, με εκτενή και πολύπλευρη τριβή σε δικαστηριακή ύλη και νομική συμβουλευτική σε ποικίλα θέματα αστικού-ποινικού-επιχειρησιακού δικαίου (εμπορικό, εργατικό, ακίνητα, ποινικά, συμβάσεις, ενδοεταιρικές διενέξεις, αποζημιώσεις, προσβολή προσωπικότητας, πτωχευτικές και προπτωχευτικές διαδικασίες κλπ.), δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών, ιδίως αμυντικών κρατικών προμηθειών.

Υπήρξε, επίσης, εσωτερικός συνεργάτης στο Δικηγορικό Γραφείο του γνωστού νυν Ομότιμου Καθηγητή Αστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού, Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα νομικού ελέγχου (due diligence) εταιρειών και γνωμοδοτήσεων σε ποικιλία υποθέσεων αστικού δικαίου.

Διεξήγαγε την πρακτική του άσκηση και εν συνεχεία υπήρξε εσωτερικός συνεργάτης στο Νομικό Τμήμα της διεθνούς ελεγκτικής εταιρείας “Ernst & Young” και, ακολούθως, στο δικηγορικό γραφείο «Ποταμίτης Ηλιάδου και Συνεργάτες», ασχολούμενος κυρίως με ζητήματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου (υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, νομιμοποιήσεις πελατών υποκαταστήματος Ιταλικής τράπεζας στην Ελλάδα κλπ.), με χρήση της αγγλικής γλώσσας ως κυρίως γλώσσας εργασίας.

Οι γλώσσες του γραφείου είναι ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.