Κληρονομικά

 

(Δημοσίευση & ερμηνεία διαθήκης – Νόμιμη μοίρα – Ακύρωση διαθήκης – Αποποίηση κληρονομίας – Διαφορές μεταξύ συγκληρονόμων – Διανομή κληρονομιάς κλπ.)

 
Το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου έχει εκτενώς και επιτυχώς ασχοληθεί με υποθέσεις κληρονομικού δικαίου και, ειδικότερα, υποθέσεις ερμηνείας διαθήκης και διεκδίκησης κληρονομικών αξιώσεων (νόμιμης μοίρας κλπ.), αλλά και με διαφορές μεταξύ συγκληρονόμων, είτε δικαστικά είτε εξώδικα. Επίσης, σημαντική είναι και η παροχή νομικών συμβουλών, αλλά και δικαστικών υπηρεσιών που έχει παράσχει και συνεχίζει με ιδιαίτερη συχνότητα ιδίως την τελευταία περίοδο να παρέχει το γραφείο σε θέματα διανομής κληρονομίας, ακύρωσης διαθήκης σε συνεργασία με δικαστική γραφολόγο και κλινική ψυχολόγο, θέματα προσβολής νόμιμης μοίρας κλπ.